Kurullar
Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Derneği Yönetim Kurulu
Başkan
Prof. Dr. Dinçer Yıldızdaş

Başkan Yardımcısı
Prof. Dr. Özlem Tekşam

Genel Sekreter
Prof. Dr. Oğuz Dursun

Sayman
Doç. Dr. Aykut Çağlar

Üyeler
Prof. Dr. Tanıl Kendirli
Prof. Dr. Ayşe Berna Anıl
Prof. Dr. Okşan Derinöz Güleryüz

Kongre Düzenleme Kurulu
Kongre Başkanları
Prof. Dr. Okşan Derinöz Güleryüz
Prof. Dr. Tanıl Kendirli

Hemşirelik Kongresi Başkanları
Hem. Fatma Üresin
Hem. Gülden Çölkuşu