Bildiri

Bildirilerin toplantı web sitesi üzerinden online gönderilmesi tek geçerli bildiri gönderim şeklidir. Sistemden bağımsız olarak e-mail ve posta yoluyla gönderilen bildiriler kabul edilmeyecektir.

Bildiri Gönderimi için Son Kabul Tarihi; 15 Ekim 2024, Pazar

Bildiri Gönderimi için Son Kabul Tarihi; 15 Ekim 2024
 • Toplantıda sunulacak bildiriler, bilimsel gelişmeye katkıda bulunabilecek özellikte olmalı ve sonuç mesajı vermelidir. İnternet üzerinden gönderilen özetler aynı şekilde basılacağı için yazım hatalarına dikkat edilmesi gerekir. Tüm yazım hatalarından yazarlar sorumludur.
 • 20. Ulusal Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi için gönderilen bildiriler online bildiri sisteminde “Çocuk Acil” ve “Çocuk Yoğun Bakım” olmak üzere iki bildiri grubu altında toplanacaktır.
 • 20. Ulusal Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi sırasında gerçekleştirilecek olan 16. Ulusal Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Hemşireliği Kongresi adına bildiri göndermek için online bildiri sisteminde “Hemşirelik” grubunu seçmeniz gerekmektedir.
 • Bildirinizin yanlış bir alanda değerlendirilmemesi adına bildirinizi gönderirken Bildiri Grubu kısmına dikkat etmenizi önemle rica ederiz.
 • İlk aşamada, sizlerden tercihiniz olan sunum şeklini poster veya sözlü bildiri olarak belirtmenizi rica ediyoruz. Ancak, sözlü sunum için kısıtlı sayıda başvuru seçileceği için, sözlü sunum tercih etmeniz durumunda da bildirinizi poster olarak sunmanızı rica etmek durumunda kalabiliriz.
 • Bildirilerin tam metin girişleri kabul tarihinden sonraki 15 gün içerisinde sisteme girilmelidir. Bu tarih uzatılmayacaktır. Tam metin hazırlanması için kurallar aşağıda belirtilmiştir.
 • Kongre kayıt işleminin tamamlanması için kongre organizatör firmasına kayıt talebinin bildirilmesi ve kayıt ücretinin belirtilen banka hesap numarasına yatırılması gerekmektedir. Kayıt hakkında ayrıntılı bilgi için lütfen sitemizin “Kayıt” kısmına bakınız.
 • Bildirisi kabul edilen katılımcıların 15 Kasım 2024 tarihine kadar kayıtlarını tamamlamasını rica etmekteyiz.

Önemli Not: Özet son gönderim tarihine kadar bilimsel kurula gönderilen özetinizde güncelleme yapmak isterseniz destek adreslerimizden bize ulaşabilirsiniz. İlgili talebiniz sonrası özetinizin statüsü bir önceki adıma getirilecektir.

Farklı bir özet numarası ile aynı özetin (güncellenerek) tekrar gönderilmesi, değerlendirme aşamasında yaşanabilecek olumsuzluklar sebebiyle uygun değildir.

Bildiri Yüklerken Yazarların Dikkat Etmesi Gereken Noktalar
 • Bildiriler sadece kongre web sitesi üzerinden online olarak kabul edilecektir. Posta veya faks ile gönderilen özetler değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Bildirinin sunuş biçimi (sözel / poster) konusundaki son karar bilimsel komiteye aittir.
 • Özet 300 sözcüğü geçmemelidir. Hatasız olarak yazılmalıdır (300 kelimenin üzeri sistem tarafından kabul edilmeyecektir).
 • Başlıklarda kısaltmalar kullanılmamalıdır. Özet başlığının sadece ilk harfi büyük yazılmalıdır.
 • Yazar isimlerinde akademik unvan kullanılmamalıdır.
 • İsimler sadece ilk harf büyük olacak şekilde küçük harflerle yazılmalıdır.
 • Yazarların çalıştıkları kurumların ad ve adresleri mutlaka belirtilmelidir.
 • Özette çalışmanın amacı ve kullanılan yöntemler kısaca belirtilmeli, bulgular yeterli sayısal ayrıntıyla birlikte özetlenmeli ve sunulan bulgular çerçevesinde sonuç açıklanmalıdır.
 • Bildiri özetlerine 2 adet resim / 2 adet tablo eklenebilir.
 • Özet; Giriş, Materyal ve Metot, Bulgular ve Sonuç olarak belirlenen sıra ile yazılmalıdır.
 • Özet içinde kısaltma kullanılması halinde kısaltmanın açık adı parantez içinde belirtilmelidir.
 • Uluslararası sistemdeki kısaltmalar dışındaki kısaltmalar kullanılmamalıdır.
 • Metin içinde kurum bilgisine yer verilmemelidir.
 • Bildiriler Türkçe olarak kabul edilecek ve sunulacaktır.
Tam Metin Yüklerken Yazarların Dikkat Etmesi Gereken Noktalar
 • Tam metnin “Times New Roman yazı fontu ile 12 punto / 1 aralık ile 2 sayfayı geçmeyecek şekilde” hazırlanması gerekmektedir.
 • Bildiri tam metni; özet, giriş, yöntem, bulgular, sonuçlar ve tartışma bölümlerinden oluşmalı ve kaynaklar belirtilmelidir.
 • Kabul Edilen Bildirilerin Tam Metin Girişi “Online Bildiri Sistemi” üzerinden yapılacak olup; tam metin girişleri kabul tarihinden sonraki 15 gün içerisinde sisteme girilmelidir.
Bildirilerin Değerlendirilmesi
 • Değerlendirme internet üzerinden araştırmacıların ad/soyad ve kurumları gizli tutularak, Bağımsız Bildiri Değerlendirme Komitesi'nce yapılacaktır.
 • Bildirilerin değerlendirmeye alınabilmesi için araştırmacılardan en az birinin kongre kayıt işleminin tamamlanmış olması gerekmektedir.
 • Değerlendirme sonucu tüm bildiri sahiplerine sonuç yazısı olarak gönderilecektir.
 • Kabul edilen poster bildirilerin kongre sırasında sunulabilmesi için, yazarlardan en az birinin kongreye kayıt yaptırmış olması gerekmektedir. Sözlü bildirilerde ise sunucu yazarın kongre kaydının yapılmış olması gerekmektedir.

NOT: Gerekli tüm açıklamalar sistemde mevcuttur. Bildirinizle ilgili tüm değerlendirme sürecini e-posta ve parolanızla sistem üzerinden takip edebilirsiniz.

Gönderim esnasında teknik destek ya da sorularınız için:
Arkadyas Bilişim Hiz. San. ve Tic. A.Ş.
E-posta: info@arkadyas.com
Online sistem üzerinden destek talebi oluşturabilirsiniz.