Ana Konular
Çocuk Acil Tıp İçin Ana Konular
 • Sepsis, Septik Şok
 • Çocuk travma
 • Kritik hastada yatak başı ultrasonografi
 • Sedasyon-Analjezi
 • Zehirlenmeler
 • Teknoloji Bağımlı Çocuklar
 • Hava yolu yönetimi
 • Zor entübasyon
 • Acilde iletişim
 • Çevresel aciller
 • Afet yönetimi
 • Simulasyon
 • Psikiyatrik aciller
 • Antidot kullanımı
Çocuk Yoğun Bakım İçin Ana Konular
 • Pediatrik Akut Solunum Sıkıntısı Sendromu (PARDS)
 • Kritik hastada beslenme
 • Sürekli renal replasman tedavisi yöntemleri
 • Çoklu organ yetmezliği ve yönetimi
 • Teknoloji bağımlı çocuk
 • Organ nakli, beyin ölümü
 • Kardiyak Yoğun Bakım
 • Nöromonitorizasyon
 • Yoğun bakımda iletişim
 • Ekstrakorporeal membran oksijenizasyonu
 • Krtik hastada yatak başı ultrasonografi